Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

arad0452Kolejne dwa projekty dofinansowane dzięki środkom pozyskanym z naszej LGD, w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyznej lub rekreacyjnej zrealizowane zostały w Bieleckich Młynach.

"KORAL" Sport i Rekreacja sp. z.o.o w ramach realizacji projeku pt. "Budowa boisk sportowych w Bieleckich Młynach" wybudował  wspaniały kompleks sportowo-rekreacyjny. Koszt ich budowy opiewał na kwotę nieco ponad 442 tysięcy złotych, z czego 50% pochodziło z dofinansowania pozyskanego w ramach LGD. 

Zakład Gospodarki komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach" wybudował świetlicę dla mieszkańców Bieleckich Młynów i Piasecznej Górki mieszcząca się obok boisk zrealizowanych w ramach pierwszego projektu. Nowa świetlica kosztowała nieco ponad 962 tysiące złotych, z czego 300 tysięcy dofinansowania pozyskano za pośrednictwem LGD.

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&submenu=210&xmenu=210&schemat=&menu=1&dzialy=1&typ=13&akcja=artykul&artykul=2803

                                                     Logotypy do mapy

                                                                                            

                        Projekt pt. „Budowa boisk sportowych w Bieleckich Młynach” dofinansowany przez  Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
               „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
               Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
              operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
             Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                       Projekt pt. „Budowa świetlicy wiejskie w Bieleckich Młynach” dofinansowany przez  Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
                  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                        Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
                       operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
                         Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                    

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy