Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Małe projekty 2009

Promocja Gminy Chęciny i Gminy Morawica poprzez wydanie folderów promocyjnych

Gmina Morawica i Gmina Chęciny w ramach małych projektów wydały materiały promocyjne.

Zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych szansą na zachowanie dziedzictwa kulturowego

Zespół obrzędowy Kowalanki dzięki Pani Jadwidze Brzoza - autorce projektu, zyskał nowe stroje i rekwizyty obrzędowe

Nowy sprzęt nagłaśniający, piec do wypalania gliny i szereg imprez

Stowarzyszenie „Padre" z Chęcin za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy" otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego", którego celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez kultywowanie tradycyjnego rzemiosła garncarstwa oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Dofinansowanie dla parafii w Bolminie i Morawicy

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy" po unijne dotacje sięgają parafie położone na terenie obszaru LGD. Doskonałym przykładem jest parafia w Bolminie, która pozyskała blisko 25 tysięcy złotych na remont elewacji kościoła, a także parafia w Morawicy, która za kwotę ponad 18 tysięcy złotych zakupiła sprzęt muzyczny, a także poprowadziła muzyczne warsztaty dla młodzieży.


Zakup komputerów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy

Pięć zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zakupiła Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy". Na realizację projektu Biblioteka pozyskała 9. 164, 06 zł. cały koszt zadania opiewał na kwotę 14.390,00 zł.


Żywa lekcja z kart historii, czyli wielka rekonstrukacja wydarzeń z 2 czerwca 1944 r.

Niezwykłą lekcję historii odbyli w niedzielę 6 czerwca 2010 roku mieszkańcy Chęcin, Kielc i okolic. Widowiskowa rekonstrukcja walk z okresu II wojny światowej przyciągnęła do miasta prawdziwe tłumy. Impreza została zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy".

 


Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy