Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

W dniach 25-26 sierpnia 2017r. grupa 20 uczestników z różnych miejscowości gminy Morawica wyjechała na dwudniową wizytę studyjną w okolice Wieliczki, w celu podejrzenia dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania lokalnych zasobów i wykorzystania ich w rozwoju Miasta i Gminy Morawica. W trakcie wyjazdu studyjnego odbyły się warsztaty mające na celu wypracować sieć innowacyjnych rozwiązań w oparciu o lokalne zasoby gminy Morawica. Warsztaty poprowadziło dwóch prelegentów z Krakowskiej fundacji Socjometr. Efektem realizacji warsztatów było zdiagnozowanie problemów i potrzeb społecznych występujących w gminie Morawica oraz znalezienie sposobów ich zaspokojenia i rozwiązania. Wypracowane w warsztatach rozwiązania w postaci raportu zostały poddane konsultacjom społecznym, a ich ostateczny kształt upubliczniono na stronie www.perlycn.pl

 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy