Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem"

W ramach projektu pt. ”Lokalna sieć współpracy organizacji z terenu LGD” realizowanego przez stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” odbyły się trzy wydarzenia. Pierwsze z nich - I Forum organizacji i grup społecznych z terenu LGD „Perły Czarnej Nidy” odbyło się 16 września 2017r. w Nowinach. W forum wzięło udział 17 organizacji i grup nieformalnych. Były to m.in. grupy wolontariuszy, Koło Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i fundacje, kluby sportowe, kluby seniora, samorządy uczniowskie. Podczas forum, każda organizacja miała możliwość zaprezentowania się, uczestnicy dyskutowali nad potrzebą współpracy między sobą. Na zakończenie odbyła się dyskusja dotycząca potrzeb szkoleniowych uczestników forum, w którym łącznie wzięło udział ponad 50 osób z czego 17 osób poniżej 35 roku życia.

Na zgłoszone podczas I Forum potrzeby szkoleniowe odpowiedziało drugie wydarzenie. 21 października 2017r. w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej 1 odbyły się szkolenia dotyczące: finansowania działalności organizacji oraz aspektów prawnych działalności organizacji. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele z 19 organizacji i grup nieformalnych - łącznie uczestniczyło w nim 30 osób.

Trzecie wydarzenie odbyło się 18 listopada 2017r. w Nowinach. Piknik podsumowujący projekt pn. „Lokalna sieć współpracy organizacji z terenu LGD „Perły Czarnej Nidy”. W pikniku udział wzięło ok 80 osób z terenu gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka –Nowiny. Obszernie dyskutowano potrzebę stworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie organizacje mogły by uzyskać fachową poradę prawną, księgową oraz z zakresu pisania wniosków i pozyskiwania środków na działalność.


Poprawiono: piątek, 16, marzec 2018 10:13

Odsłony: 187

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy