Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 3.2.1

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników znajdują się poniżej:

Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G - pobierz

Lista wniosków niespelniających warunków udzielenia wsparcia - pobierz

Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski -  pobierz

Rejestr interesów członków Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista członków Rady stowarzyszenia  biorących udział w ocenie - pobierz

Lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru - pobierz 

Lista wybranych grantobiorców - pobierz


Poprawiono: środa, 14, listopad 2018 10:42

Odsłony: 578

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018/G na operacje w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatuw ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 Procedura wyboru i oceny grantobiorców - pobierz

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku grantowego - pobierz

Załącznik nr 3 Regulamin pracy rady - pobierz

Załącznik nr 4 Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 5 Wzór umowy o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 6 Sprawozdanie z realizacji grantu - pobierz

Załącznik nr 7 Kryteria wyboru - pobierz

Załącznik nr 8 Planowane do osiągnięcia, cele i wskaźnik - pobierz

Poprawiono: środa, 14, luty 2018 11:32

Odsłony: 522

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy