Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka



Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU

 Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęly w odpowiedzi na konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej:

Protokół zebrania Rady stowarzyszenia

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 3/2017/G

Rejestr interesów członków Rady stowarzyszenia

Lista członków Rady stowarzyszenia biorących udział w ocenie w ramach naboru grantobiorców

Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców

Lista wybranych grantobiorców w ramach naboru

 

 

 

 

 

 

Poprawiono: środa, 14, listopad 2018 11:05

Odsłony: 452

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 Procedura wyboru i oceny grantobiorców - pobierz

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku grantowego - pobierz

Załącznik nr 3 Regulamin pracy rady - pobierz

Załącznik nr 4 Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 5 Wzór umowy o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 6 Sprawozdanie z realizacji grantu - pobierz

Załącznik nr 7 Kryteria wyboru - pobierz

Załącznik nr 8 Planowane do osiągnięcia, cele i wskaźnik - pobierz

Poprawiono: środa, 22, listopad 2017 12:19

Odsłony: 483

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy