Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 2.1.2

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi  na konkurs w ramach przedsięwzięcia  2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego.

Szczegółowe informacje dotyczace wyników znajdują się poniżej:

Protokół  z zebrania Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru  2/2018/G - pobierz

Lista wniosków niespełniających warunków wsparcia - pobierz

Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski - pobierz

Rejestr interesów członków Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista członków Rady  stowarzyszenia  biorących udział w ocenie w ocenie - pobierz

Lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru - pobierz 

Lista wybranych grantobiorców w ramach naboru - pobierz

 

 

Poprawiono: czwartek, 11, październik 2018 10:59

Odsłony: 439

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 Procedura wyboru i oceny grantobiorców - pobierz

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku grantowego - pobierz

Karta oceny zgodności z PROW - pobierz

Załącznik nr 3 Regulamin pracy rady - pobierz

Załącznik nr 4 Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 5 Wzór umowy o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 6 Sprawozdanie z realizacji grantu - pobierz

Załącznik nr 7 Kryteria wyboru - pobierz

Załącznik nr 8 Planowane do osiągnięcia, cele i wskaźnik - pobierz

UWAGA GRANTOBIORCY!!

W związku z wejściem w życie zmian w zakresie ochrony danych osobowych wraz z dokumentacją konkursową należy załączyć odpowiednie deklaracje zgody.

Klauzula 19.2 - pobierz

Klauzula do listy obecności na szkoleniu/warsztatach - pobierz

Klauzula do listy uczestników wydarzeń - pobierz

Poprawiono: środa, 27, czerwiec 2018 14:03

Odsłony: 437

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy