Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1.1.2

Lokalna Grupa Działania " Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 "Rozwój działalności gospodarczej" w terminie 02.11.2016 r. - 30.11.2016 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej.

Do pobrania:

1. Lista operacji wybranych

2. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 05.01.2017 r.

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 21.12.2016 r.

4. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1.1.2

5. Lista wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 1.1.2

6. Lista członków Rady Stowarzyszenia biorących udział w ocenie w ramach naboru 1.1.2

7. Rejestr interesów członków Rady

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy