Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 02 listopada do 30 listopada 2016 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30  - 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 roku o godzinie 15:30. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - pobierz
Regulamin naboru -pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura oceny i wyboru operacji - pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana - pobierz
Biznesplan - pobierz
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz
Zasady wypełniania zaświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz
Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz 
Zał. nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz
Zał. nr 2 do umowy - wykaz działek ewidencyjnych.pdf - pobierz
Zał. nr 3 do umowy - zasady konkurencyjności wydatków.pdf - pobierz
Zał. nr 4 do umowy - wskaźniki dla kar administracyjnych.pdf - pobierz
Zał. nr 5 do umowy - kary administracyjne.pdf - pobierz
Zał. nr 5a do umowy - kary administracyjne - ustawa z dnia 22 czerwca 2016.pdf - pobierz
Lokalna Strategia Rozwoju -pobierz
Wniosek o płatność i instrukcja
Wniosek o płatność - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy