Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Aktualności

Rolniku! Chcesz otrzymać pomoc na założenie lub rozwinięcie własnej firmy? Przyjdź do nas. Unijne pieniądze czekają!

Jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłosi nabór wniosków o pomoc w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Kwota przeznaczona na ten konkurs to ponad 400 tys. zł. Kto może ubiegać się o pomoc? Wniosek mogą złożyć mieszkańcy  gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny będący rolnikami, domownikami rolnika lub małżonkiem  rolnika w wieku od 18-stu do 60-ciu lat, ubezpieczeni w KRUS-sie przez okres co najmniej ostatnich 12 m-cy, którzy nie wystąpili o przyznanie lub nie przyznano im  renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 i którym w roku 2010 przyznano płatność do gruntów rolnych.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2605

Wnioski na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" złożone w Agencji

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" zakończyła konkurs w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W dniu dzisiejszym wszystkie wnioski wraz z dokumentacją złożone zostały w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, która sprawdzać będzie je pod względem formalnym. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wnioski złożone w ramach konkursu weryfikowane są przez LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i każdy z nich otrzymuje punkty przyznane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Do biura LGD wpłynęło pięć wniosków i wszystkie uznane zostały za zgodne z LSR. Każdy z nich poddany został następnie ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku której otrzymał określoną liczbę punktów. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.  Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania, a także protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Zaleca się kliknięcie prawym przyciskiem i zapisanie pliku na dysku

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2360

Konkurs na działanie „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” zakończony

W dniach 24 i 27 stycznia bieżącego roku Rada Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” dokonała oceny wniosków, które złożone zostały na działanie z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2949

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy