Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Aktualności

MAŁE GRANTY ZNÓW DO WZIĘCIA!

LGD „Perły Czarnej Nidy” w dniu 30.05.2011 ogłosiła nabór wniosków na działanie „Małe projekty”. O pomoc w tym działaniu ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje lub stowarzyszenia niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. Ogłoszenie o konkursie oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zakładce  konkursy/małe projekty

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2052

Turystyka kajakowa - uczymy się od najlepszych

W dniach 12-14.05.2011 r. w ramach partnerskiego projektu AKTIW (Atrakcje Krajoznawczo-Turystyczne - Inicjatywa Wspólna) przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” wzięli udział w wyjeździe poświęconym tworzeniu produktu turystycznego w oparciu o turystykę kajakową. Przypomnijmy, że projekt AKTIW dotyczy utworzenia szlaku kajakowego na rzekach Czarna Nida, Bobrza, Nida i Czarna i realizowany jest wspólnie przez cztery Lokalne Grupy Działania. Oprócz LGD „Perły Czarnej Nidy” w projekcie uczestniczą LGD Dorzecze Wisły, LGD Ponidzie oraz LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2227

Informacja dla beneficjentów działania „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z ogłoszonym konkursem na działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zamieszczamy poniżej prezentację z podstawowymi informacjami dla beneficjentów.  Prezentację zamieszczoną  w programie Power Point możesz pobrać tutaj.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 1997

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy