Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Aktualności

Wnioski na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" złożone w Agencji

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" zakończyła konkurs w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W dniu dzisiejszym wszystkie wnioski wraz z dokumentacją złożone zostały w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, która sprawdzać będzie je pod względem formalnym. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wnioski złożone w ramach konkursu weryfikowane są przez LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i każdy z nich otrzymuje punkty przyznane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Do biura LGD wpłynęło pięć wniosków i wszystkie uznane zostały za zgodne z LSR. Każdy z nich poddany został następnie ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku której otrzymał określoną liczbę punktów. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.  Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania, a także protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Zaleca się kliknięcie prawym przyciskiem i zapisanie pliku na dysku

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2038

Konkurs na działanie „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” zakończony

W dniach 24 i 27 stycznia bieżącego roku Rada Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” dokonała oceny wniosków, które złożone zostały na działanie z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2561

Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania

24 stycznia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Morawica odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy”. Wzięło w nim udział 28 spośród 43 członków Stowarzyszenia, którzy udzielili absolutorium Zarządowi i zatwierdzili plan działania na 2011 rok.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2706

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy