Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Walne Zebranie Członków w czasach koronawirusa

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, termin przyjęcia przez organizacje pozarządowe sprawozdania finansowego za 2019 r. uległ wydłużeniu do dnia 30.09.2020 r. Wobec powyższego – mając nadzieję na ustabilizowanie się sytuacji - informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo osób mających brać udział w posiedzeniu, Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” planuje się przeprowadzić w m-cu wrześniu.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy