Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Wyniki naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Dnia 18 marca bieżącego roku Rada Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 38 wniosków z czego 36 spełniło warunki udzielenia wsparcia i poddanych zostało ocenie zgodności z kryteriami. Piętnaście spośród nich znalazło się na liście operacji wybranych i zmieściło się w limicie środków, który wynosił 780 000,00 zł. Pozostałe 21 również wybrano do dofinansowania jednak znalazły się poza wskazanym wyżej limitem. W dniu jutrzejszym cała dokumentacja zostanie przekazana do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w celu dlaszego procedowania wniosków mieszczących się w limicie. Wyniki opublikowane są w zakładce KONKURSY/2014-2020/1.1.1 Podejmowanie działalnosci gospodarczej.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy