Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

p1060061  kopiowanie Parafa Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Radomicach w ramach realizacji projektu pt. "Zwiększenie dostępności i poprawa funkcjonalności biblioteki parafialnej poprzez jej remont oraz stworzenie i udostępnienie miejsca spotkań - czytelni" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" wyremontowała bibliotekę, która pozostawiała wiele do życzenia. 

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&submenu=210&xmenu=210&schemat=&menu=1&dzialy=1&typ=13&akcja=artykul&artykul=2494

       

                       Logotypy do mapy   

Projekt pt. „Zwiększenie dostępności i poprawa funkcjonalności biblioteki parafialnej poprzez jej remont oraz stworzenie i udostępnienie miejsca spotkań - czytelni" 

dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
peracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy