Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

FB IMG 1555912927600Ochotnicza Straż Pożarna w Radomicach w ramach realizacji projektu pt. "Zakup mundurów dla OSP elementem zachowania dziedzictwa lokalnego" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zakupiła nowe umundurowanie.

 

 

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&submenu=210&xmenu=210&schemat=&menu=1&dzialy=1&typ=13&akcja=artykul&artykul=2498

                 

                                 Logotypy do mapy

                          

                                 Projekt pt. „Zakup mundurów dla OSP elementem zachowania dziedzictwa lokalnego”                                                                               dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                                Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
               Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
                                 peracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
                                              Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy