Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Szanowni Państwo, miło nam poinformować!

logomin

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" działajaca na terenie trzech gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka- Nowiny w dniu 28 czerwca 2019 r. w hotelu IBIS w Kielacach podpisała aneks do umowy ramowej powiekszajacej środki na wdrażanie LSR tzw. "bonus". Dzięki skutecznemu wdrażaniu LSR mieszkańcy z naszego obszaru będą mogli liczyć na dodatkowe środki w wysokości 520 000,00 zł.

Tzw. bonus w całości zostanie wykorzystany na działanie dotyczące Podejmowania działalności gospodarczej.

Uzyskanie dotacji będzie wiązało się z koniecznością utworzenia miejsca pracy (osoby bezrobotne dla siebie, pracujący dla innej osoby) i utrzymaniu go w pełnym wymiarze czasu, prowadzenie działalności minimum 2 lata od daty otrzymania płatności ostatecznej. Inwestycje w ramach biznesplanu muszą być prowadzone na terenie LGD.

Ogłoszenie naboru planowane jest pod koniec bieżącego roku bądź na początku przyszłego. Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy biura LGD, którzy świadczą bezpłatne doradztwo w biurze LGD mieszczącym się w Morawicy ul. Spacerowa 7 oraz pod numerami telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy