Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

WYNIKI OCENY PROJEKTU WŁASNEGO

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje o ocenie projektu własnego planowanego do zrealizowania  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach przedsięwzięcia  2.1.4 Promocja  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Tytuł operacji:  Wydanie przewodnika turystycznego obszaru LGD "Perły Czarnej Nidy"

Szczegółowe informacje dotyczące wyników znajdują się poniżej:

Protokół z zebrania Rady- pobierz

Lista wybranych projektów własnych - pobierz

Lista zespołu oceniającego projekt własny LGD - pobierz 

Lista członków Rady stowarzyszenia biorących udział w ocenie operacji własnych - pobierz

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach operacji własnej LGD - pobierz

Rejestr interesów członków Rady stowarzyszenia - pobierz

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy