Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

JAK BYŁO NA KONGRESIE?

W dniach 23 - 25 września 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zorganizowała w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” wyjazd studyjny na VI Kongres Przedsiębiorczości do Poznania.

Organizatorem Kongresu była Polska Agencja Przedsiębiorczości. Motywem przewodnim szóstej edycji wydarzenia była Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości (synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz innowacyjność polskiej gospodarki). VI Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego, natomiast jednym z Partnerów Strategicznych było Pomorze Zachodnie.

Podczas Kongresu wręczone zostały nagrody Polskiej Agencji Przedsiębiorczości dla podmiotów, które w szczególny sposób dbają o rozwój polskiej gospodarki, natomiast w trakcie konferencji Miasto jako Marka, dyrektor biura marszałka Krzysztof Barczyk wręczał nagrody Lidera Rozwoju Regionalnego 2018.

W wyjeździe udział wzięło 30 uczestników z trzech gmin wchodzących w skład LGD, tj. Chęciny, Morawica oraz Sitkówka Nowiny. Na uczestników Kongresu czekało wiele interesujących wykładów i paneli dyskusyjnych. Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licznych sesjach tematycznych. Dotyczyły one takiej tematyki, jak np. nowoczesna gospodarka, współczesny rynek pracy, rynek finansowy, sektor nieruchomości, ekspansja zagraniczna, inwestycje zagraniczne w Polsce, Start-up czy dobre praktyki w biznesie,

Równocześnie z trwaniem Kongresu odbywały się także Targi, podczas których wystawcy mieli możliwość promocji marek, usług oraz swoich produktów. W strefie wystawienniczej dla uczestników Kongresu była możliwość spotkania się z przedsiębiorcami w ramach spotkań B2B. Po zarejestrowaniu się każdy miał możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którzy przedstawili aktualną ofertę w kwestii dofinansowań na badania naukowe oraz realizację projektów innowacyjnych.

W opinii uczestników Polski Kongres Przedsiębiorczości to ważne wydarzenie nie tylko z punktu widzenia lokalnej społeczności, ale także w skali ogólnopolskiej. To inicjatywa nie tylko promująca działalność gospodarczą, ale też okazja do rozmów na temat możliwości, jakie stoją przez polską przedsiębiorczością. To największe wydarzenie biznesowo-gospodarcze w Polsce daje możliwość promocji polskiej przedsiębiorczości oraz innowacyjnych rozwiązań. Rozmowy toczące się podczas Kongresu  i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy