Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Spotkania informacyjne przed naborami

Już 30 listopada rozpoczynają się nabory wniosków na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego  oraz 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W celu przybliżenia warunków ubiegania się o pomoc, a także kryteriów wyboru operacji zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w każdej z gmin wchodzących w skład LGD w następujących terminach:

27.11.2017 r. (poniedziałek) – Chęciny (Niemczówka), ul. Małogoska 7, godz. 10:00

28.11.2017 r. (wtorek) – Nowiny, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul Białe Zagłębie 25 – godz. 13:00;

29.11.2017 r. (środa) – Morawica, sala konferencyjna Samorządowego Centrum Kultury, ul. Spacerowa 7, godz. 10:00

Jednocześnie informujemy, że pracownicy biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa na temat ogłoszonych naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” w Morawicy, ul. Spacerowa 7, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, oraz pod nr telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305. 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy