Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Spotkania informacyjne przed naborami

Już 30 listopada rozpoczynają się nabory wniosków na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego  oraz 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W celu przybliżenia warunków ubiegania się o pomoc, a także kryteriów wyboru operacji zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w każdej z gmin wchodzących w skład LGD w następujących terminach:

27.11.2017 r. (poniedziałek) – Chęciny (Niemczówka), ul. Małogoska 7, godz. 10:00

28.11.2017 r. (wtorek) – Nowiny, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul Białe Zagłębie 25 – godz. 13:00;

29.11.2017 r. (środa) – Morawica, sala konferencyjna Samorządowego Centrum Kultury, ul. Spacerowa 7, godz. 10:00

Jednocześnie informujemy, że pracownicy biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa na temat ogłoszonych naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” w Morawicy, ul. Spacerowa 7, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, oraz pod nr telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305. 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy