Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Dokonano oceny wniosków z zakresu „Małych projektów”

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy” odbytych w dniach 30.062011 – 06.07.2011 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małych projektów”. Przypomnijmy, że ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ukazało się 30 maja 2011 r., a nabór trwał od 13 do 27 czerwca 2011 r. LGD do podziału między beneficjentów przeznaczyła kwotę 441500,80 zł. Do biura LGD wpłynęły 24 wnioski na łączną kwotę ponad 530 tys. zł. W wyniku oceny zgodności operacji z LSR uznano, że wszystkie projekty są zgodne z LSR i poddano je ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynikiem tej oceny były przyznane punkty, które stanowią średnią spośród wszystkich głosujących członków Rady. Na podstawie przyznanych punktów oraz głosowań Rady utworzona została lista rankingowa. LGD do końca lipca wyśle wszystkie wnioski do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, gdzie poddane zostaną dalszej ocenie formalnej.

Protokół z posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (pdf) - pobierz

Lista operacji ocenionych (pdf) - pobierz

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy