Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

''PATENT NA BIZNES''

                           hiknejedpmlpnbfh

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „PATENT NA BIZNES"                                                    współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

        1.    INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
        2.    SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
        3.    SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
        4.    WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
        5.    WSPARCIE POMOSTOWE do 16.380,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia                 
firmy (1.365,00   zł netto/miesiąc/firmę).

 plakat PATENT NA BIZNES - pobierz                                                                                                                         ulotka PATENT NA BIZNES - pobierz


 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy