Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka



Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Geopark Świętokrzyski

img 8223W dniu wczorajszym Zarząd UNESCO zatwierdziło osiem nowych Światowych Geoparków UNESCO. Na liście znalazł się również Geopark Świętokrzyski, który swoim zasięgiem obejmuje gminy Chęciny, Morawica, Nowiny, Piekoszów i Kielce - łącznie 526 km 2.

Wpis na Listę Światowego Geoparku UNESCO Geopark Świętokrzyski zawdzięcza wyjątkowemu dziedzictwu geologicznemu, przyrodniczo-kulturowemu i krajobrazowemu. Nie bez znaczenia była także aktywność społeczności lokalnej związana z kultywowaniem dawnych tradycji i obyczajów oraz działalnością w zakresie edukacji i turystyki. To niewątpliwie wydarzenie, które nadaje inną rangę obszarowi i stanowi motywację do dalszego rozwoju.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy